Νέα της βιομηχανίας

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αυτομετασχηματιστή και του μετασχηματιστή απομόνωσης;

2020-08-14
Εισαγωγή του Αυτόματο μετασχηματιστή
Αυτόματο μετασχηματιστήαναφέρεται σε έναν μετασχηματιστή του οποίου οι πρωτεύουσες και δευτερεύουσες περιελίξεις βρίσκονται στην ίδια περιέλιξη. Σύμφωνα με τη δομή, μπορεί να υποδιαιρεθεί σε ρυθμιζόμενο τύπο πίεσης και σταθερό τύπο. Αυτόματη σύζευξη σημαίνει ηλεκτρομαγνητική σύζευξη. Οι συνηθισμένοι μετασχηματιστές μεταφέρουν ενέργεια μέσω της ηλεκτρομαγνητικής ζεύξης των πρωτογενών και δευτερευόντων πηνίων. Δεν υπάρχει άμεση ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ της πρωτεύουσας και της δευτερεύουσας πλευράς. Οι πρωτεύουσες και δευτερεύουσες πλευρές του αυτομετασχηματιστή έχουν άμεσες ηλεκτρικές συνδέσεις. Πηνία χαμηλής τάσης Είναι μέρος του πηνίου υψηλής τάσης. Προστατευτικός εξοπλισμός όπως αυτομετασχηματιστές χρησιμοποιείται επίσης σε προστατευτικό εξοπλισμό για γραμμές επικοινωνίας.
οαυτομετασχηματιστής is a self-coupling transformer. οαυτομετασχηματιστής has a relatively simple structure and low cost. οinput/output and the neutral line are shared. οsecondary side of the transformer is part of the primary side. οprimary and secondary sides share a winding, like one οtwo coils that come out of the wire, the two coils use the difference between the large and small currents to cut the magnetic lines to transform the voltage. It is generally used in the boost of DC power. οoutput and input of the transformer are directly electrically connected, and the safety performance difference.

Εισαγωγή μετασχηματιστή απομόνωσης
Μετασχηματιστής απομόνωσης refers to a transformer with electrical isolation between the input winding and the output winding. ομετασχηματιστής απομόνωσης is used to avoid accidentally touching the charged body at the same time. οisolation of the transformer is to isolate the respective currents of the primary and secondary windings. In the early days, it was used in the power industry in European countries, and it was widely used in the electronics industry or industrial and mining enterprises, machine tools and mechanical equipment in general circuit control power, safety lighting and indicator lights.
οmain function of theμετασχηματιστής απομόνωσης is to isolate the electrical equipment from the grid. Used in safety occasions or occasions with anti-interference requirements. There is no direct electrical connection between the electrical equipment and the power supply. οisolation structure has many materials and high cost. In addition to changing the voltage, the input winding and output winding can be electrically isolated from each other, and the input/output and neutral line can be isolated to avoid touching the charged body at the same time (or due to insulation damage) Metal parts that may be charged) and the ground. In addition, theμετασχηματιστής απομόνωσης also has a certain effect of suppressing various interferences, with filtering performance and high safety.

οdifference between αυτομετασχηματιστής andμετασχηματιστής απομόνωσης
1. οdifference in structure
Μετασχηματιστής απομόνωσης is one of the most common transformers. Its low-voltage and high-voltage winding are wound by separate coils and are not electrically connected. οprimary and secondary sides have no direct electrical connection, and the secondary winding are not connected to the earth. .
οprimary side and the secondary side of the αυτομετασχηματιστήςέχουν άμεση ηλεκτρική σύνδεση. Το πηνίο χαμηλής τάσης είναι μέρος του πηνίου υψηλής τάσης, δηλαδή, μια περιέλιξη με μόνο ένα ηλεκτρικό πέρασμα και μια βρύση στη μέση της περιέλιξης χρησιμεύει ως το κοινό σημείο των πηνίων υψηλής τάσης και χαμηλής τάσης .

2. οdifference in safety factor
Usually, one wire of the AC power supply voltage we use is connected to the earth, and the other wire has a potential difference of 220V or 380V between the earth. Human contact can cause electric shock. οsecondary high and low voltage coils of the μετασχηματιστής απομόνωσης are electrically insulated from each other and are not connected to the ground. There is no potential difference between any two wires of theμετασχηματιστής απομόνωσης and the ground. People will not get an electric shock if they touch any line, so it is safer. Therefore, no matter whether the secondary voltage exceeds the safe voltage value, as long as the human body does not touch the two output points of the secondary at the same time, it will not cause harm to people. This is the advantage of theμετασχηματιστής απομόνωσης. But the volume is large and the cost is high.

οαυτομετασχηματιστήςεξοικονομεί μέρος του υλικού του πηνίου, επειδή τα πηνία υψηλής και χαμηλής τάσης έχουν επικαλυπτόμενα μέρη, το οποίο δεν είναι μόνο μικρό σε μέγεθος και χαμηλό κόστος. Αλλά τα πηνία υψηλής και χαμηλής τάσης είναι συνδεδεμένα, ακόμη και αν η τάση εξόδου της πλευράς χαμηλής τάσης του μετασχηματιστή κατεβάσματος είναι πολύ χαμηλή, επειδή οι δύο περιελίξεις έχουν ένα κοινό μέρος, η υψηλή τάση του πρωτεύοντος θα "φεύγει" επίσης στο πηνίο του δευτερεύοντος, το οποίο είναι πολύ εύκολο για τους ανθρώπους. πλήγμα.

3. οdifference in use
Three-phaseμετασχηματιστής απομόνωσηςs are mainly used in power systems, power loads of industrial and mining enterprises, and the power supply that requires isolation from the power grid is magnetoelectric, which is used as a power device for precision measurement and test purification (anti-interference) power supply and power grid. Μετασχηματιστής απομόνωσηςs are safe power supplies and are generally used for machine maintenance to protect, prevent lightning, and filter.

οprimary side and the secondary side of the αυτομετασχηματιστήςσυνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Εάν η γραμμή έχει υποστεί ζημιά ή διαρροή, είναι πολύ εύκολο να προκαλέσετε βλάβη στους ανθρώπους. Χρησιμοποιείται γενικά σε μέρη με χαμηλές απαιτήσεις ασφάλειας, μόνο η τάση πρέπει να αλλάξει ώστε η τάση να ανταποκρίνεται στην τάση ζήτησης του εξοπλισμού, αλλά ο εξοπλισμός δεν μπορεί να εξοπλιστεί με συσκευή προστασίας από διαρροές και η ουδέτερη γραμμή δεν μπορεί να γειωθεί.

οworking principle of αυτομετασχηματιστής andμετασχηματιστής απομόνωσης
Αυτόματο μετασχηματιστή (Three Phase)


Μετασχηματιστής απομόνωσης (τριφασικό)
 

  • τηλέφωνο: +86-755-89389961
  • E-θώρακας: [email protected]